mandag den 25. april 2011

Christoffer Wilhelm Eckersberg


Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853): Christian d. 7. Ved Frihedsstøtten (1844)
Christoffer Wilhelm Eckersberg var grundlægger for malerkunsten i guldalderen.
Billedet er blevet bestilt af kongeslægten. Da han er i centrum, og bliver vist ud fra sin bedste side.
Christian d. 7. (1749-1808):            
Christian d. 7. var konge af Danmark og Norge i 1766-1808. Han regerede under Napoleonskrigene og hermed revolutionstiden i Europa.
Christian d. 7. led desuden af skizofreni.
De sidste par år af hans liv, var det hans søn der var statsoverhoved, og han gjorde hans fars pligter som konge.
Frihedsstøtten
Stavnbåndet i Danmark blev ophævet d. 20. Juni 1788. Hermed fik borgerne personlig og politiks frihed i samfundet. På denne baggrund nedlagde Kronprins Frederik d. 6 grundstenene til Frihedsstøtten.
Frihedsstøtten er symbol på frihed og det demokratiske samfund. Frihedsstøttens budskab lyder: Et retfærdigt styre, der giver borgeren frihed, kan forvente at borgeren vil være tro mod sit fædreland, arbejde til gavn for medborgeren, være ansporet til flid, en flid, der vil give landet velstand, og at borgeren er villig til at forsvare sit fædreland.

Analyse
Fup/fakta: Eftersom Christian d. 7 var medvirkende til ophævelsen af stavbåndet, og Frihedsstøtten på denne baggrund blev opstillet, ville det være realistisk, at Christian d. 7. red forbi på sin hvide hest for at blive hyldet af befolkningen især bønderne.
Da billedet er malet efter Christians død (36 år), er billedet bygget på en erindring. Herved er Christian måske blevet fremstillet som en helt, selvom han led af sindssyge, og hans rådgiver hermed styrede landet for ham.

Analyse af billedet:I forgrunden ser man Christian d. 7 på sin hvide hest, med hans soldater efter ham. I mellemgrunden ser man bønderne i deres nationaldragt og hylder ham for hans ophævelse af stavnsbåndet. I baggrunden ser man frihedsstøtten som er omringet af statuer. Der er også den blå himmel med skyer. Man ser også et slot, som sandsynligvis er Christian d. 7 palæ.
Han udstråler magt, da hans holdning virker bestemt og overlegen, og bønderne ser op på Christian. Folket tilbeder ham, fordi han har ophævet stavnsbåndet. Bønderne viser deres respekt for deres hersker, og hilser på de kongelige.
Billedets komposition er i ubalance, da tyngden hælder mest over til Christian d 7. Dette symboliser at vi skal ligge fokus på kongen. Der er meget rum i billedet, da der er en dyb horisont i billedet.  Man kan se at der er meget spænding i billedet, da man kan se at der er ubalance i billedet. Man ser billedet i et naturligt perspektiv, som gør at det bliver meget virkelighedsnært.  
Man kan se at der er naturligt lys, som skaber et realistisk syn på billedet. Man kan se at farverne på Christian d. 7 symboliser magt og storhed. Hesten er hvid, hvilket symboliser renhed og guddommelighed.
Fortolkning:Med dette billede vil man gerne vise hvor stor Christian d. 7 var, og hvordan folket så på ham. Folket var med ham, da han fik ophævet stavnsbåndet, hvilket man også kan se på billedet. Med dette billede vil maleren gerne fjerne fokus fra Christians sindssyge, og herved iscenesætte ham som en god konge, der har gjort noget godt for sit folk.
Charlotte, Nadia, Fie, Marianne og Emma

1 kommentar: