tirsdag den 26. april 2011

Erik Glipping

De sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Glipping 1286.

 
- Hvem er maleren?
Otto Bache, 1882

- Baggrunden for billedets tilblivelse. Bestillingsarbejde eller andet?
J.C. Jacobsen bestilte det til en udstilling.

- Hvor hænger det i dag.
Da billedet blev bestilt, skulle det hænge på Det Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot. På Frederiksborg slot skulle der være en samling af store begivenheder fra danmarkshistorien. 

I dag hænger billedet på Randers Kunstmuseum sammen med andre billeder fra Otto Bache.

Grundig analyse af billedet!

Personers kropssprog:
I forgrunden sidder to personer på hest, hhv. en brun og en hvid hest. De to mænd kigger på hinanden, og ser ud til at konversere. Den ene peger mod den brændende lade. Begge er stolte over dette syn, hvilket symboliseres ved den fremtrædendes hånd på brystet.
Ridderen på den hvide hest træder frem i billedet, og fremstår som en slags frontfigur, og hovedperson i handlingen.  
I mellemgrunden er der yderligere tre personer til hest, som er placeret på en bakkeskråning mellem de to forreste personer og dalen i baggrunden med den brændende lade. De skuer mod laden, mens de har en opmærksom kropsholdning. 

Symboler:
Et kors er placeret i højre side af billedet for endnu engang at understrege det nationalromantistiske i billedet, da kristendommen var et fælles standpunkt. 
I venstre side er en flok sorte fugle evt. Krager, som lader til at flyve væk. Dette kan ses som ”det onde” som forlader billedet og omgivelserne, eller som om at der er noget ondt i vente, da der i fremtiden venter en borgerkrig.

Forklar den historiske begivenhed, som billedet fortæller om. Vær opmærksom på forskellige niveauer.
Kong Erik Klipping blev brændt inde i en lade, af ukendte gerningsmænd. Man ved ikke hvorfor Erik Klipping blev dræbt. Mordet på Erik Klipping er blevet en af de største mordgåder i Danmarks historie, og er derfor meget interessant at fortælle som maleri.

Den faktiske historie. Hvad skete i virkeligheden?
Det eneste man ved om mordet på Erik Klipping, er at han blev brændt inde i Finderruplade.
Men der findes forskellige teorier; En teori er at Marsk Stig dræbte kongen, en anden er at det var dronningen som stod bag mordet på sin mand, en tredje er at hertug Valdemar stod bag mordet. Der er altså mange teorier som ikke er endeligt bekræftede, men dog blev Marsk Stig og otte andre riddere dømt på mordet på Erik Klipping.

Hvordan fortolker maleren den faktiske historie?
På den første skitse bar manden i forgrunden Marsk Stigs våbenskjold. Men dette blev ændret ved det endelige billede. Men derfor ved vi at det er tanken det skal være Marsk Stig i forgrunden. Og det derfor er den teori kunstneren fortolker i billedet. Kunstneren fortolker det som en positiv ting at Kongen bliver dræbt, dette ses ved himlen klarer op bagved mændene i billedet. 


Hvilken indvirkning har tiden billedet er blevet malet i haft på fortolkningen af historien.
Mysteriet om mordet på Erik Klipping, er blevet et symbol på den danske magt. Mordet på Erik Klipping viser en dystre side af Danmark og den danske befolkning. Hændelsen om mordet på Erik Klipping følger tilbage til vikingetiden, hvor vi var dyriske og magtsyge.
Maleriet blev malet under nationalromantismen, hvor danskheden var i centrum.
Billedet viser stærke mænd som kæmper for sin sag, hvilket er et generelt billede som ønskes opstillet af det danske folk på denne tid. Derudover er denne opfattelse af det danske folk meget generelt for nationalromantismen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar