mandag den 25. april 2011

Dannebrog falder ned fra himlen

        Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis 15. Juni 1219.
Billedet er et maleri fra romantikken (1809), der er lavet af Christian August Lorentzen (1749-1828). Billedet er en illustration af myten om Dannebrogs fald fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis, det der i dag svarer til Tallinn i Estland.
På billedet ses kæmpende soldater og gejstlige, der kigger på. I en sky åbning ses Dannebrog der falder fra himlen ned på slagmarken.
Maleriets motiv er meget iscenesat, det ses bl.a. på de gejstlige (til højre). Selve slaget virker dog autentisk, hvilket kan ses på de kæmpende soldater (til venstre).
Hærføreren sidder og skuer over slaget sammen med de gejstlige. Hans hær er ved at tabe slaget, men en gejstlig får  øje på Dannebrog, der daler ned fra himlen. Han viser dette til hærføreren, hvilket giver nyt håb til de kæmpende.
I baggrunden ses en anden gejstlig, der beder op mod det faldende flag. Der er mange hænder, der er rejst mod flaget.
Komposition: Billedet har en trekantskomposition med toppunkt i flaget. Derudover er billedet dynamisk opbygget, da fokuspunktet (de gejstlige på bakken) og lysets retning er rykket til højre side af billedet.
Linjer: Der er mange skrå/diagonale linjer i billedet, hvilket skaber dynamik og bevægelse i billedet.
Beskæring: Billedets beskæring virker meget naturlig.
Rumvirkning: Forgrunden viser de gejstlige på bakken. Midtergrunden viser de kæmpende soldater, og baggrunden viser himlen og flaget.
Perspektiv: Billedet ses fra normalperspektiv.
Lys og farve: Lyset fremhæver tydeligt de gejstlige og hærføreren, der også er dækket af farverige farver. De kæmpende er meget mørke, og ikke dem der er i fokus. Hærførerens røde klæder symboliserer velstand, rigdom og magt. En af de gejstlige (ham der peger) er klædt i hvidt og blåt. Det hvide symboliserer renhed og fred, og det blå symboliserer rigdom.
Symboler: Lyset og flaget symboliserer håb. Korset symboliserer kristendom.
Billedet er ægte, ikke en forfalsket sammenklippet version. Findes på statens museum for kunst.
Maleren var ikke selv tilstede ved selve begivenheden, da det var langt før hans tid. Desuden er det med Dannebrogs fald en myte, det er kun selve slaget der virkeligt fandt sted.
Hensigten med billedet var, at maleren ville fremme danskernes nationalfølelse og identitet, ved at gengive noget fra danskernes fortid, noget der vækker stolthed.
Billedet siger noget om hvordan maleren ville fremstille slaget, og ikke hvordan slaget i virkeligheden var.
Fortolkning:
Til legenderne om dette slag kom efterhånden også  en historie om, at så længe ærkebisp Andreas Sunesen strakte armene mod himmelen, havde de danske styrker succes, men når han tog armene ned gik det tilbage for danskerne. I billedets venstre baggrund ses nogle munke, der hjælper den alderstegne ærkebisp med at holde armene oppe, så sejren kunne vindes.
Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis 15. Juni 1219

 
Sine, Chistina, Jette 

2 kommentarer:

  1. I baggrunden den bedende ærkebisp Andreas Sunesen. I forgrunden formentlig den estiske biskop Theodrik eller bisp Peder. Blandt krigerne formenlig fyrst Wizlaw af Rügen, grev Albert af Orlamünde, grev Otto af Lüneburg og måske Peder af (Kalund)Borg. Kongen, Valdemar II Sejr sidende. Foran ham ses hans skjold med tre løver (kongevåbnet). Bag ham måske hans uægte søn Knud, som blev hertug af Estland. Rustningerne er tidstypiske for 1500 tallet.

    SvarSlet