mandag den 25. april 2011

Carl Heinrich Bloch

Maleren
Carl Heinrich Bloch var en dansk maler, som blev født den 23. maj 1834 i København, og han døde den 22. februar 1890 i København.
Han har malet historiske og religiøse billeder, han har f.eks. malet Christian II i fængslet på Sønderborg Slot, dette billede malede han i 1871.
Hans tidlige malerier illustrerede landlige motiver fra hverdagen. Fra 1859 til 1866 boede Carl Heinrich Bloch i Italien, og denne periode var vigtig for udviklingen af hans historiske arbejder.
Den første store success, som han havde, var udstillingen af "Prometheus ubundet" i København i 1865. Efter Wilhelm Marstrands død færdiggjorde han udsmykningen af solennitetssalenKøbenhavns universitet.
Efter dette fik han bestillinger på 23 malerier til "bedestolen" i Frederiksborg Slotskirke. Disse 23 malerier var alle episoder fra Kristi liv, som er blevet populære som illustrationer. Originalerne, som blev malet mellem 1865 og 1879, findes stadig på Frederiksborg.
Carl Heinrich Bloch blev titulær professor i 1871, etatsråd i 1883, Ridder af Dannebrog i 1867 og Dannebrogsmand i 1888.
Han blev begravet på Holmens Kirkegård.
Brødre
·     Oscar Thorvald Bloch - læge
·     William Edvard Bloch - forfatter og teaterinstruktør
Han er far til maleren Paul Bloch.

Baggrunden for maleriet: Christian II i fængslet på Sønderborg Slot fra 1871.

 

Carl Bloch, dansk, 1834 - 1890
 Christian II i fængslet på Sønderborg Slot. 1871.

Olie på lærred. 294,5x234,5 cm
Inventarnr.: KMS985

Teknik
maleri

Betegnet
Påskrift(er):
   fnth: Carl Bloch pinx 1871.

Motiv
Portrætterede personer: Christian II

Erhvervelse
Køb 1871
Det hænger på Sønderborg slot.

Billedanalyse
·       Billedets navn: Kong Christian 2. i fængsel på Sønderborg Slot
·       Årstal: 1871
·       Kunstner: Carl Heinrich Bloch
·       Genre: Maleri
·       Kan ses på: Museet på Sønderborg Slot

Maleriet viser Christian d. 2. som står ved et rundt bord i et mørkt rum, mens der står en hvidhåret mand bag en stol, i baggrunden, og betragter kongen. Kongen er fremstillet med hans ene hånd på det runde bord og den anden i sin side. Christian d. 2. kigger på os, med et tomt udtryk i ansigtet.
Han er iklædt en kongeblå kåbe, med en kongeblå hat, mens han modsat går rundt med et par slidte tøfler.
Begge mænd befinder sig i et mørkt rum, som kun er oplyst af et lille vindue, i øverste højre hjørne.
Billedet er opbygget over det gyldne snit. Det nederste, vandrette gyldne snit flugter med kanten af bordet, mens det øverste, vandrette gyldne snit går igennem begge mænds hoveder, og laver en linje fra den gamle mands blik mod kongen.
Kongen er placeret i det gyldne snit i billedets højre side, hvor der, ovenover hans hoved, danner et kontrast mellem lyset fra vinduet og mørket i rummet. Kongens hoved er placeret hvor det gyldne snit i højre side, skærer det øverste gyldne snit.
der er blevet brugt grå og brune farver i dette billede, som skal lave en stemning af at være i et dunkel og kedeligt rum, ligesom en fængselscelle.
Billedet er i normalperspektiv, og billedet er meget statisk, men ser man på kongens fødder i forhold til hinanden, ser det ud til at han slentrer af sted.  

Symboler: Kontrasten mellem lyset og mørket, fortæller os om hvor trist og kedeligt det er at være spæret inde, frem for at være ude i det fri, hvor der er lys og glæde.
Grunden til at kontrasten mellem lyset og mørket, lige er placeret ved kongen, er at der er to sider af en sag. Lyset vil symbolisere hans tid som konge og en fri mand, mens mørket symboliserer hans usle stilling som en frihedsberøvet fange. Kontrasten viser også at der ikke er langt fra det ene til det andet.
Påklædningen viser at der er to sider af kongen. Hans kongeblå kåbe viser han royalitet, magt og status som konge, mens de slidte tøfler og den foroverbøjede holdning trækker ham ned og viser ham som den fange han er på billedet.
Betydning: Carl Blochs maleri er et bestillingsarbejde, som blev malet mod betaling.
Myten/fortælling: Billedet fortæller myten om Christian 2.s ophold som fange på Sønderborg Slot, hvor han, med sin finger, sled en rille rundt langs bordet kant.
Tid og sammenhæng: Billedet blev malet under nationalromantikken i 1871.
Nationalromantikken var en periode, hvor man efter en lang række danske nederlag (bl.a. tab af Norge, tab i Napoleonskrigen, Englands bombning af Danmark...) drømte om igen at opleve bedre tider. Man frembragte en masse forestillinger om verden og tiden man levede i, og drømte sig tilbage til tiden før de danske nederlag. Man undgik at lade sig konfrontere for meget med denne tids virkelighed, og levede i stedet i en drømmeverden baseret på forestillinger, drømme og myter.
Maleriet af Kong Christian 2. i fængsel på  Sønderborg Slot fortæller ikke den virkelige historie bag hændelsen, men frembringer en myte, der var meget karakteristisk for perioden, hvor billedet blev malet.

Få billeder har været så stærkt mytedannende som ”Christian 2. i fængslet på Sønderborg slot”. Selvom det vel i dag kun er historisk interesserede, der kender baggrunden for maleriet vil de allerfleste alligevel nikke genkendende til billedet af Christian 2. med sin tommelfinger i den selvskabte rille i det runde bord.
At maleriet på en så umiddelbar og stemningsskabende måde taler direkte til folk har uden tvivl været med til at skabe dets popularitet. At det billede, der forsøges skabt i virkeligheden harmonerer ringe med de sande hændelser, ændrer vel egentlig ikke ved at det i bund og grund er et godt maleri.
Billedets linjer


De jyske rigsråd sagde op og Christian 2. besluttede at flygte mod øst. Så Frederik 1. bliver hyldet som konge i Danmark. Christian 2. flygtede til Nederlandene. Det tog ham otte år at få stablet en hær på benene. Så i 1531 ville han prøve at generobre Danmark, men det kunne han ikke. Denne gang valgte han at flygte til Norge.
Året efter, i 1532, blev han kronet til konge af Norge. Derfor sendte Frederik 1. sin flåde til Norge. Christian 2. trak sig tilbage til Oslo, hvor han blev overtalt til at opløse sin hær. Frederik 1. lovede Christian 2. at hvis han kom til Danmark kunne de indlede forhandlingerne, men da Christian 2. kom til Danmark kom der aldrig nogen forhandlinger, men i stedet blev han kastet i fængsel på Sønderborg slot. Han var på Sønderborg slot i fangeskab indtil 1549.  
Mikkel, Sand, Krøyer og Michael

Ingen kommentarer:

Send en kommentar